BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczecińska Beata
Title
Analiza przyczynowa wyniku finansowego przedsiębiorstw hodowli roślin w latach 1996-1999
The Casual Analysis of the Financial Result Reached Through the Years 1996-1999 by the Plant's Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 166-170, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Wynik finansowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprise finance, Financial analysis, Financial performance, Enterprise management
Note
summ.
Company
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
Agricultural Property Agency of the State Treasury
Abstract
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu zmiany w wynikach finansowych zostały uzyskane w wyniku działalności gospodarczej opartej na wykorzystaniu czynników ekstensywnych, a w jakim na wykorzystaniu czynników intensywnych. Analiza przyczynowa wyniku finansowego obejmuje spółki hodowli roślin należące do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, które podlegają Oddziałowi Terenowemu AWRSP w Warszawie.

The causal analysis was done based on the four-factor method. In the majority of analysed companies the financial result (in the years 1996-1999) was dropping down in consecutive years. The positive influence onto financial result has had only the quantitative factors what can be a proof for the extensive economy in the examined companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bednarski L. (1997): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 39-55.
  2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (1996): WAE, Wrocław, 42-58.
  3. Gołębiowski B., Szczecińska B. (1999): Analizy przyczynowe jako metody oceny efektywności gospodarowania w spółkach hodowlanych AWRSP. [W:]. Strategiczne modele funkcjonowania spółek hodowlanych AWRSP (raport z badań). AR, Szczecin, 81-112.
  4. Waśniewski T. (1993): Analiza finansowa przedsiębiorstwa. FRRwP, Warszawa, 133-175.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu