BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzińska Katarzyna, Stopa Robert
Title
Szanse i perspektywy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii młodych rolników
Chances and Outlook of Farms Development According to Young Farmers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 180-184, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Konkurencyjność rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Rural development, Agricultural competitiveness
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono opinie młodych rolników o szansach i możliwościach rozwoju rolnictwa w Polsce. Z badań wynika, że generalnie 85 procent młodych rolników z optymizmem patrzyło w przyszłość. Perspektywy rozwoju rolnictwa w opiniach respondentów warunkowane były jednak działaniami o charakterze zewnętrznym: objęcie gospodarstw rolnych systemem wspólnej polityki rolnej, wprowadzenie radykalnych zmian w obecnie prowadzonej polityce rolnej, zwiększenie opłacalności produkcji, ochrona rodzimych rynków rolnych.

The paper refers to agricultural producers from the region of Warmia and Masuria, included in the group of young farmers, and their opinion of chances and outlook of development of Polish agriculture in the aspect of integration with European Community. More than 85% respondents notice the chances of development. According to the respondents, the exterior conditions are the factor which determines the chances of farm development. The conditions are: equality of chances with farmers from EC countries (including compensatory funds), efficient agricultural policy, profitability of production and protection of domestic agricultural market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baeyens H. (1997): Innowacje i restrukturyzacja w Europie Północno-Zachodniej. [W:] Polityka rozwoju regionalnego: innowacje i restrukturyzacja. PARR, Warszawa, 275.
  2. Bericht der Kommission (1996): Junglandwirte und das Problem der Übertragung von Betrieben in der europaischen Landwirtschaft, Brüssel, 04.09.1996, KÖM (96).
  3. Jaworowski P. (1993): Przejmowanie gospodarstw rodzinnych przez młodych rolników i ich wpływ na rozwój produkcji żywności. UMK, Toruń, ss.143.
  4. Kania J. (2000): Szansę i zagrożenia polskiego rolnictwa w perspektywie integracji z Unia Europejską. [W:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. OPTIMUM, Studia Ekonomiczne, Nr 2(6). Uniwersytet w Białymstoku, 157-188.
  5. Siekierski C. (1997): Szansę i wyzwania dla polskiej wsi i rolnictwa wynikające z integracji z Unią Europejską. Biblioteka Ludowca, Warszawa.
  6. Wilkin J. (2000): Postawy rolników i ludności wiejskiej w Polsce wobec rynku, państwa i Unii europejskiej. [W:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską. OPTIMUM, Studia Ekonomiczne, Nr 2(6). Uniwersytet w Białymstoku, 107-124.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu