BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golinowska Maria
Title
Integrowana produkcja owoców w sadach jabłoniowych wobec problemów ekonomiczno-ekologicznych
Integrated Fruit Production in Apple Orchards Facing Economic and Ecological Problems
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 211-214, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Indywidualne gospodarstwa rolne, Jakość produktów żywnościowych, Ekologia, Ekoprodukt, Organizacja produkcji, Owoce
Agriculture, Individual arable farms, Food quality, Ecology, Ecoproduct, Organisation of production, Fruit
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było poznanie problemów ekonomiczno-ekologicznych ochrony roślin w sadach jabłoniowych o integrowanej produkcji owoców.

In years 1994-2000 in the Kozminek commune was carried out the research aimed at discovering economical and ecological problems of plant protection in an apple orchard with an integrated f mit production. The research has proved that the introduction of this system of fruit production brought about a decrease in pesticide usage by 50%. In the structure of pesticide usage the amount of insecticides was lower. The frequency of treatments decreased. The highest profitability of plant protection in the system of integrated fruit production was reached in 1998. That year as little as 6.4 % of crops were assigned to cover the costs of protection in the integrated fruit production system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Golinowska M. (1996): Strategia chemicznej ochrony roślin w Polsce. Zesz. Nauk, AR we Wrocławiu, nr 290, Roi. LXV; 35-45.
  2. Golinowska M., Górka J. (1995): Efektywność chemicznej ochrony roślin w sadzie brzoskwiniowym. Post. Nauk Rol. 3; 65-67.T
  3. Golinowska M., Poludniak A. (1999): Efektywność ekonomiczna chemicznej ochrony sadu wiśniowego w gospodarstwach rodzinnych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, nr 370. Rol. LXXV; 82-98.
  4. Kopeć B. (l 983): Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (wybrane zagadnienia). Skrypt AR we Wrocławiu nr 269 ss. 283.
  5. Mierzejewska W., Golinowska M. (1976): Koszty i ekonomiczna efektywność chemicznych zabiegów ochrony roślin. PWRiL, W-wa ss. 51.
  6. Niemczyk E. (1994): Rozwój, organizacja i stan integrowanej produkcji owoców. Mat. XXXIV Sesji IOR cz. II; 262-265.
  7. Niemczyk E. (1994a): Integrowana produkcja owoców. Ochrona Roślin 10; 7-9.
  8. Niemczyk E. (1996): Integrowana produkcja owoców w Polsce. Miedz. Konf. Integrowana produkcja rolnicza w Polsce i w wybranych krajach europejskich; 112-122.
  9. Niemczyk E. (1999): Integrowana produkcja owoców (IPO). Wieś Jutra 5; 24-25.
  10. Niemczyk E. (2000): Integrowana i ekologiczna produkcja owoców w Europie cz. I. Owoce Warzywa Kwiaty 12; 15-16.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu