BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ochał Maria
Title
Organizacja produkcji i dystrybucji owoców w wybranych gospodarstwach sadowniczych regionu środkowo-wschodniego
Organization of Fruit Production and Distribution in Chosen Fruit Farms of Mid-Eastern Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 206-210, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Indywidualne gospodarstwa rolne, Gospodarstwa rolne, Organizacja produkcji, Owoce
Agriculture, Individual arable farms, Arable farm, Organisation of production, Fruit
Note
summ.
Abstract
Opracowanie zawiera analizę wielkości i struktury upraw oraz organizacji sprzedaży owoców w 306 gospodarstwach sadowniczych regionu środkowo-wschodniego, w których przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe.

Analysis of fruit cultivation dimension and structure and of sale organization in chosen fruit farms of mid-eastern region was analyzed in this study. Questionnaire interviews realized in 306fruit farms in 1999 were source of dates. It was stated that the farms were very differentiated in fruit cultivation area and also in varietal and age structure. Like in whole Poland, apple cultivation has big advantage over other fruit species (72%). Considerable share of new varieties in age up to 5 years cudicates progressing process of orchard modernization. Difficulties in fruit selling occur all the time and they consume considerable part of labour input. Local and wholesale markets were main places of fruit selling. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ciechomski W., Marzec-Wolczyńska T., Niewiadomski J. (2000): Rynek owoców i warzyw. [W]: Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa, 420-453.
  2. Gołebiewska B. (2000): Powiązania gospodarstw rolniczych z otoczeniem jako czynnik kształtujący ich wyniki ekonomiczne. SGGW, Warszawa.
  3. Jabłońska L., Święcka J. (1998): Rola organizacji producenckich w świetle regulacji prawnych UE dotyczących sektora świeżych owoców i warzyw. CDiEwR, Poznań.
  4. Józwiak W. (1997): Procesy dostosowawcze w gospodarstwach rolniczych w perspektywie stowarzyszenia z Unią Europejską. [W]: Gospodarstwa rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i UE. SGGW, Warszawa, 65-73.
  5. Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. SGGW, Warszawa.
  6. Kubiak K. (1998): Rozwój sadownictwa w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. COBRO, Warszawa.
  7. Makosz E. (2001): Organizacja polskich gospodarstw sadowniczych w nowych warunkach rynkowych. [W]: Organizacja gospodarstw sadowniczych w Polsce. Mat. konf. Limanowa, 35-47.
  8. Ochał M. (2000): Zamierzenia produkcyjne i inwestycyjne producentów owoców powodowane zmianami w organizacji rynku ogrodniczego. Akademia Rolnicza w Krakowie (w druku).
  9. Werth K. (2001 ): Organizacja gospodarstw sadowniczych w Południowym Tyrolu. [W:] Organizacja gospodarstw sadowniczych w Polsce. Mat. konf. Limanowa, 9-20.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu