BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Elżbieta
Title
Tendencje zmian w technologiach produkcji roślinnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Tendencies of Changes in Plant Productions Technologies and European Union Country
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 185-189, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Nawozy sztuczne
Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Artificial fertilizer
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest określenie zmian w technologii produkcji roślinnej w Polsce na tle Unii Europejskiej. Analizą objęto wyposażenie gospodarstw w ciągniki, stosowane normy wysiewu nasion i sadzeniaków, nawożenie mineralne i plony roślin w okresie od 1961 do 2000 roku. W realizacji postawionego celu wykorzystano informacje FAO.

The aim of the study was to qualify changes in technologies of plant production in Poland and European Union in period from 1961 to 2000 years. The investigation results showed that number of tractors is extended in Poland. In EU the power of tractors is increased. In Poland greater seeds norms are sowed for obtained greater yields. In UE more effective type of plant are introduced. In Western Europe intensity of production are restricted but precise fertilisation is put into practise. In Poland the level of mineral fertilisation is too low in comparison with need of plant. As a result of different technologies of plant production yields in Poland are lower than in UE. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Grześkowiak A. (2000): Czy można oczekiwać zmian w nawożeniu. Wieś Jutra nr 11, 7-8.
  2. Klepacki B. i in. (1998): Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej i jego skutki. SGGW, Warszawa, 164-167.
  3. Pawlak J. (1998): Stan motoryzacji polskiego rolnictwa na tle krajów UE. Wieś Jutra nr 3, 3-5.
  4. Zaleski A. (2000): Poziom zużycia nawozów mineralnych w Polsce i kryteria opłacalności nawożenia w uprawach zbożowych. Wieś Jutra nr 11, 1-4.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu