BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicki Ludwik
Title
Regionalne zróżnicowanie stosowania kwalifikatów i nawożenia mineralnego a poziom plonowania
Regional Cereals and Potato Yield Differentation on the Background of Iputs of Artificial Fertilisers and Certified Seeds
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 195-200, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Nawozy sztuczne
Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Artificial fertilizer
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce ze względu na zakres stosowania kwalifikowanego materiału siewnego i poziomu nawożenia mineralnego. Stwierdzono, że poziom plonów zbóż jest w dużym stopniu zależny od nakładów tych czynników. Zależność taka nie została potwierdzona w produkcji ziemniaków. Stwierdzono też, że wymienione czynniki bardziej modyfikują poziom plonów niż jakość gleb. W zachodniej części Polski wielkość nakładów materiału kwalifikowanego i nawozów była znacznie wyższa niż we wschodniej. Wymiana nasion jest więc wciąż niewykorzystanym czynnikiem plonotwórczym w produkcji rolniczej w prawie połowie województw.

The scope of regional differences of inputs of certified seeds and mineral fertiliser in Poland is presents in the paper. It was state that higher level of mentioned inputs complied with higher cereals yield reaching in particular regions. In case of potato production there was not positive relation between inputs taking into consideration and potato yield. There was also determined that inputs of mineral fertiliser and certified seeds have had stronger influence on yields level than soil quality. In general western half of Poland's regions characterise much higher level of certified seed inputs and yields level. It is showing that there is not utilised influence of proper seeds using in east regions of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Nalborczyk E. (1997): Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i początkach XXI stulecia. Agricola nr 33-suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  2. Wicki L. (1997): Próba oceny wpływu czynników plonotwórczych i ekonomicznych na efektywność uprawy ziemniaka. Praca magisterska. Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu