BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusielik Robert
Title
Efektywność skali produkcji w stadninach koni w latach 1996-1999
The Efficiency of Scale of Production in Studs of Horses During the Years 1996-1999
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 227-230, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Produktywność, Efektywność rolnictwa
Agriculture, Agricultural production, Productivity, Efficiency in agriculture
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono możliwości poprawy efektywności stadnin koni przez zmianę skali produkcji. Otrzymane wyniki pozwalają na wyłonienie spółek z nieefektywną skalą i określenie, w którym kierunku powinny pójść zmiany, żeby w pełni zostały wykorzystane efekty skali.

The article shows possibilities of improvement of efficiency stud of horses under changes of scale of production. Received results allow to exclud studs with inefficiency scale of production. The results let set the direction, where the changes should be mad, to achieve the fully benefit the scale. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Coelli T., Prasada R., Battese G. (1988): An itroduction to efficiency and productivity analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London.
  2. Rogowski G. (1998): Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
  3. Rusielik R. (1999): DEA - zastosowanie w badaniach efektywności spółek AWRSP. Materiały konferencyjne, Strategiczne modele funkcjonowania spółek hodowlanych Agencji Własności Skarbu Państwa. AR, Szczecin.
  4. Rusielik R. (2000): Pomiar efektywności gospodarowania spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1996-1999 z wykorzystaniem metody DEA. Rozprawa doktorska - SGGW Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu