BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszańska Anna
Title
Określenie progów opłacalności produkcji żywca wieprzowego na przykładzie realcji cen skupu trzody chlewnej do cen i kosztów produkcji żyta
Qualification of Thresholds of Profitability of Pigs for Slaughter Production on the Example of Relation between a Pigs for Slaughter Purchasing Prices and Prices of Rye and their Costs of Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 223-226, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Agrobiznes, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Produkcja zboża, Ceny produktów rolnych
Agrobusiness, Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Corn productions, Agricultural prices
Note
summ.
Abstract
Opłacalność produkcji jest istotnym czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu rynku żywca wieprzowego. Największy wpływ na kształtowanie poziomu opłacalności produkcji trzody chlewnej mają relacje cen skupu żywca do cen podstawowych pasz. W artykule oszacowano graniczne progi opłacalności w produkcji żywca na przykładzie relacji cen skupu trzody do cen i kosztów produkcji żyta. Utrzymywanie w dłuższym okresie czasu wąskich relacji cen skupu żywca do cen zbóż skutkuje znaczną redukcją pogłowia.

Profitability of production is an important factor which decides about a performance of pigs for slaughter market. In the paper are estimated thresholds of profitability in pigs for slaughter production on the example of relation between pigs for slaughter prices and prices of rye and their costs of production. Preservation for any length of time a narrow relation between pigs for slaughter purchasing prices and rye market prices causes a handsome reduction of stock. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Informacyjny AKR z lat 1991-2000.
  2. Normy żywienia zwierząt gospodarskich. Praca zbiorowa pod red. R. Rysia (1982): PWRiL, Warszawa.
  3. Reinstein J. (1993): Koszty jednostkowe, dochodowość i opłacalność produkcji rolnej w gospodarstwach indywidualnych w 1992 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, s. 51-76.
  4. Skarżyńska A., Sadowska J. (1997): Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1996 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, s. 89-135.
  5. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I. (2000): Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1999 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5, s.98-147.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu