BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sass Roman
Title
Skala produkcji trzody chlewnej a sytuacja dochodowa gospodarstw młodych rolników korzystających z kredytów preferencyjnych
The Scale of Cattle Production and the Income Situation of Young Farmers' Farms Taking Advantage of Preferential Credits
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 219-222, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Produktywność, Efektywność rolnictwa, Dochody rolnicze, Koszty produkcji
Agriculture, Arable farm, Agricultural production, Productivity, Efficiency in agriculture, Farm household income, Production costs
Note
summ.
Abstract
Celem omówionych w artykule badań była ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw, w których dominującym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna. W szczególności chodziło o zbadanie, w jaki sposób skala produkcji mierzona liczbą macior w gospodarstwie wpływa na ich sytuację dochodową.

The analysis of the income situation of farms make it possible to state, that only in the farms of the highest scale of cattle production (on average 45 sows) clear advantages of the scale can be seen. Farms of average and small scale of production obtain lower incomes, however the most disadvantageous situation appears informs keeping 10-20 sows. The income situation of a farm directed on cattle raising depends mainly on intense character of production. Comparing the direct costs per I hectare UR, the level of intense character of production on a II group farm is from 75 % up to 100% higher than in I group. The differences can be seen more clearly in the level of the intense character of production taking in comparison into consideration fodders from purchase. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bednarski L. (1994): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Farm Accountancy Data Network (1989): An A to Z of. Methodology. Commission of the European Comuunities, Brussel - Luxemburg.
  3. Goraj L. (2000): Rachunkowość rolnicza w Polsce. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
  4. Goraj L. (2001): Sytuacja produkcyjno-finansowa. [W:] Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolniczą w latach 1997-1999. IERiGŹ, Warszawa.
  5. Sass R. (2000): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw młodych rolników korzystających z kredytów preferencyjnych. Roczniki Naukowe, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom II, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Zamość.
  6. Sass R. (2001): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw w latach 1998-2000. [W:] Wyniki rachunkowości rolnej za 2000 rok. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Minikowo.
  7. Skarżyńska A. (2001): Koszty jednostkowe i dochodowość produktów roślinnych i zwierzęcych. [W:] Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolniczą w latach 1997-1999. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu