BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyszewski Andrzej, Oszmiańska Maria, Kalinowski Julian
Title
Gospodarstwa rodzinne Kotliny Kłodzkiej wobec wyzwań XXI wieku
Family Farms in the Region of Klodzko and the Challenges of the 21st Century
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 236-239, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Agrobiznes, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwo rodzinne, Gmina, Działalność gospodarcza
Agrobusiness, Agriculture, Arable farm, Family-owned business, District, Business activity
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przybliżenie mechanizmów działających w rolnictwie na terenach górskich oraz poznanie kierunku rozwoju gospodarczego w rejonie Kotliny Kłodzkiej.

The research was carried out in the year 2000 among farmers who work in the area of the Kłodzko valley. There were also shown in habitants attitudes and what self-government autorities. The latter are expected to support the farmers' individual initiatives. The farmers link their future with the development of tourism and agricultural processing industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dyszewski A., Oszmiańska M. (2000): Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych w opinii rolników. Pamiętnik Puławski - materiały konferencji "Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku". Zeszyt 120/1, 73 - 79.
  2. Jędrzejczyk I. (1998): Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] "Sterowanie ekorozwojem". Białystok.
  3. Kopeć B. ( 1983): Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu nr 269.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu