BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciborowska-Kubiak Marta
Title
Dochody wyrównawcze gmin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 1996, nr 7, s. 5-22
Keyword
Finanse lokalne, Dochody gminy, Dochody budżetowe, Subwencje ogólne, Dotacje, Samorząd terytorialny, Gmina
Local finance, Local revenues, Budget revenue, General subsidies, Subsidies, Local government, District
Note
Zsfg.
Abstract
Przedmiotem opracowania są źródła dochodów gmin oraz zasady ustalania i przekazywania gminom subwencji i dotacji z budżetu państwa w świetle ustawy z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin. Przyjęta obecnie koncepcja decentralizacji nie jest jednoznaczna z zaniechaniem dofinansowania gospodarki lokalnej. Wraz z rozszerzeniem się kompetencji i zadań realizowanych przez samorządy terytorialne odczuwany zaczyna być brak dostatecznych środków finansowych na ich realizację. Omawiana ustawa doprowadziła do pewnej stabilizacji w funkcjonowaniu systemu finansów lokalnych. Ze sprzeciwem i krytyką spotkała się natomiast rządowa koncepcja stworzenia rezerwowego Funduszu Samorządowego. Zdaniem autorki, należy spodziewać się dalszych zmian w obowiązującej ustawie, które doprowadziłyby do rzeczywistej samodzielności gmin.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu