BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurtyka Izabela
Title
Produkt agroturystyczny na Dolnym Śląsku
The Agrotouristic Product in the Lower Silesia Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 109-112, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Turystyka, Agroturystyka, Rolnictwo, Produkt turystyczny, Usługi turystyczne, Oferta turystyczna
Tourism, Agrotourism, Agriculture, Tourist product, Tourism services, Touring offer
Note
summ.
Abstract
Praca zawiera analizę produktu agroturystycznego oferowanego przez gospodarstwa rodzinne położone w południowej części woj. dolnośląskiego, podejmujące tego typu działalność dodatkową. Zaproponowano także przykładową strukturę produktu agroturystycznego gospodarstw położonych na terenie gmin sudeckich.

This study shown analysis of the structure of agrotouristic product offering by the family farms situated on the south part of Dolny Śląsk voivodship, which undertaken these kinds of additional activities. In this paper was proposed the typical structure of the agrotouristic product came from the family situated on the Sudety communes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. (1997): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków, 114.
  2. Kmita E. (1994): Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, 14-20.
  3. Kopeć B. (1983): Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu, nr 269, 7-277.
  4. Raciborski J. (1996): Prawnik radzi. [W:] Turystyka na wsi. Dodatek do tygodnika Chlopska Droga, 3.
  5. Rapacz A. (1998): Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 126.
  6. Stachak S. (1978): Metody nauk ekonomiczno-rolniczych w zarysie. Skrypt AR w Szczecinie, 48-86.
  7. Strzembicki L. (1995): Marketing w agroturystyce. [W:] Wczasy pod gruszą. Red nauk. Strzebicki L., Brejwo B. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra, 41-68.
  8. Żelazna K. (1998): Marketing mix i jego elementy w działalności agroturystycznej. [W:] Agroturystyka, pod red. nauk. U. Świetlikowskiej. SGGW, Warszawa, 495-509.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu