BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swatler Lesław
Title
Uwagi o systemie bankowym w okresie transformacji
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 1995, nr 7, s. 119-132
Keyword
Transformacja bankowości, System bankowy, Banki centralne, Rola banku centralnego w gospodarce, Polityka pieniężna
Banking transformation, Banking system, Central banks, Central bank's role in the economy, Monetary policy
Note
Zsfg.
Abstract
Przedmiotem zainteresowania autora jest system bankowy w okresie przekształceń ustrojowo-systemowych w Polsce. Podkreślił on dużą rolę banku centralnego od 1989 r. oraz tworzenie rezerw obowiązkowych. Jego zdaniem, szczególne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania systemu bankowego stanowi brak ustawowego systemu gwarantowania depozytów bankowych oraz umownego systemu ochrony wkładów i lokat bankowych bądź też jednego funduszu łączącego te powiązane ze sobą dziedziny. Pozostawienie poza ustawową ochroną zwłaszcza licznych małych banków, jak również niebezpieczeństwo utraty przez wkładców całości lub części środków lokowanych w bankach, stwarza realne niebezpieczeństwo załamania się systemu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu