BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Królikowska Teresa
Title
Rynek bonów skarbowych w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 1995, nr 7, s. 63-72
Keyword
Rynki finansowe, Bony skarbowe, Banki centralne, Operacje otwartego rynku, Polityka pieniężna
Financial markets, Treasury bill, Central banks, Open market operations, Monetary policy
Note
Zsfg.
Abstract
Rynek bonów skarbowych zaczął kształtować się na rynku pieniężnym w Polsce w 1991 roku. Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych tendencji jakie na nim występują oraz efektów i konsekwencji jego powstania. Bony skarbowe są dla banków w coraz większym stopniu atrakcyjniejszym źródłem dochodów w stosunku do kredytów dla przedsiębiorstw i ludności. Rynek bonów skarbowych w Polsce cechuje niemal całkowity brak inwestorów pozafinansowych oraz wyłącznie inwestycyjny charakter zawieranych transakcji. Wtórny rynek bonów skarbowych ma znaczenie marginalne, wskutek czego typowe dla bonów skarbowych transakcje spekulacyjno-zarobkowe nie znajdują zastosowania w polskich warunkach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu