BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrolska Izabela
Title
Źródła finansowania opieki zdrowotnej - ubezpieczenia zdrowotne
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 1995, nr 7, s. 101-108
Keyword
Opieka zdrowotna, Usługi społeczne niematerialne, Finansowanie ochrony zdrowia, Fundusz ubezpieczeniowy, Ubezpieczeniowy model opieki zdrowotnej, Reforma ubezpieczeń społecznych
Health care, Non-material social services, Financing of health protection, Insurance fund, Health insurance model, Social insurance reform
Note
Zsfg.
Abstract
Metody zasilania finansowego opieki zdrowotnej są w Polsce przedmiotem szczególnej krytyki od wielu lat, przy czym nasiliła się ona w toku dyskusji nad reformą finansowania opieki zdrowotnej. Pojawiły się propozycje oparcia funkcjonowania opieki zdrowotnej na zasadach ubezpieczeniowych i przywrócenia instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Autorka omawia źródła finansowania opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeniowy model opieki zdrowotnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu