BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Muszyńska Władysława
Title
Dochody sektora gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarki polskiej (1989-1995)
Earning of the Households Sector in the Time of Polish Economy Transformation (1989-1995)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (7), 1997, nr 759, s. 26-43
Keyword
Klasyfikacja statystyczna, Gospodarstwa domowe, Produkt krajowy brutto (PKB), Poziom życia, Dochody ludności, System statystyczny, Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD), Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Statistical classification, Households, Gross domestic product (GDP), Living standard, People's income, Statistical system, Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE), Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Omówiono wpływ przekształceń ustrojowo-systemowych w Polsce na politykę dochodową państwa. Przedstawiono makroekonomiczną analizę rozwoju dochodów sektora gospodarstw domowych w latach 1991-1995 oraz analizę zmian dochodu rozporządzalnego na tle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Podkreślono złożoność badań nad dochodami i konieczność ich ciągłego prowadzenia w różnych ujęciach. Celem tych badań jest uzyskanie informacji przydatnych dla polityki dochodowej i społecznej państwa w celu jej dostosowania do oczekiwań społeczeństwa w warunkach gospodarki rynkowej.

The paper shows changes (dynamics of changes) in the macroeconomic formation of terms of national incomes policy. Against the background of dynamics of basic macroeconomic standards (GDP, consumption and accumulation) it has been made an analysis of evolution of population's incomes in the households sector. It has been shown, in the article, the structural and dynamic changes of incomes in the microeconomic range and in the profile of six types of the housekeepings. The article ends with the households's opinions estimating their own material situation. These opinions indicate continuous raise in life in the time of the market economy building. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu