BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziura Marek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zmiany stopnia specjalizacji przemysłu w krajach OECD w latach 1963-1992
Changes in Specialization Degree of Industry in OECD Countries in the 1963-1992 Period
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 507, s. 143-149
Keyword
Przemysł, Specjalizacja przemysłowa, Rozwój przemysłu, Ekonomia gałęziowa
Industry, Industry specialization, Industry development, Industrial organization
Note
summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza zmian specjalizacji produkcji przemysłowej w krajach OECD na przestrzeni trzydziestu lat. Proces specjalizacji rozpatrywany jest w ujęciu makroekonomicznym. Analiza wykazała dominację przemysłu spożywczego.

In the article the author presents the results of the research into the extent of changes with respect to specialization of industry in the OECD countries in the years 1963-1992. To carry out the analysis the author made use of measures of specialization whose construction and properties are presented in the first part of the article. The results of the analysis pertaining to the development of the world economy and main structural changes implemented in the major industries against the general trends and regularities justify the need to carry out analyses of the process of specialization in industrial production in the international perspective as a potential factor which strongly affects the internal (national) industrial organizations structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chomątowski S., Rozwój przemysłu w świecie AE, Kraków 1986.
  2. Dziura M., Dynamika i kierunki t procesu dostosowań strukturalnych w przemyśle przetwórczym krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach 1963-1992, maszynopis powielony, AE, Kraków 1996.
  3. Gajda J., Regionalna specjalizacja i integracja produkcji, "Gospodarka Planowa" 1979, nr 12.
  4. Jurek-Stępień S., Rozwój strukturalny i specjalizacja polskiego przemysłu elektromaszynowego na tle tendencji światowych, Monografie i opracowania, SGPiS, Warszawa 1984, nr 151.
  5. Kukuła K., Kilka uwag o związkach między wskaźnikami specjalizacji i koncentracji przestrzennej skonstruowanymi na podstawie danych strukturalnych, "Przegląd Geograficzny" 1976, z. 3.
  6. Madej T., Efektywność specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1965.
  7. Smoliński S., Pojęcie specjalizacji produkcji przemysłowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny, 1974, z. 3.
  8. Zacher L., Zmiany strukturalne w gospodarce średnio rozwiniętej, "Gospodarka Planowa" 1968, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu