BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward
Title
Koszty obiektów a koszt makroobiektu
The Costs for Objects and Macroobject
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 618, s. 89-96, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników
Keyword
Koszty produkcji, Koszty jednostkowe produktu, Statystyka matematyczna, Metody statystyczne
Production costs, Unit cost of product, Mathematical statistics, Statistical methods
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony dwóm zagadnieniom z zakresu przekrojowej analizy kosztów jednostkowych, a mianowicie ocenie stopnia koncentracji kosztów oraz klasyfikacji obiektów ze względu na poziom kosztów jednostkowych. Zaprezentowano także pewne proste metody statystyczne pozwalające na przeprowadzenie tych badań.

The paper discusses the problem of the influence of costs for individual economic objects on the cost for the macroobject understood as the set of objects. The method of determining the concentration of costs was presented as well as the method of classification of objects with respect to the level of average costs. The illustrative examples were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzyski L.: Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu działalności przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 1977.
  2. Krzysztofiak M., Paradysz S., Zysnarski J.: Statystyka w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWE 1973.
  3. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE 1990.
  4. Nowak E.: Metodyka statystycznych analiz porównawczych efektywności obiektów rolniczych. Wrocław: AE 1985. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 292. Seria: Monografie i Opracowania nr 25.
  5. Zając K.: Zarys metod statystycznych. Warszawa: PWE 1976.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu