BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Grażyna
Title
Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji
Managing of Ourselves Learning and Developmental Orientation
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 256, s. 73-93
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój zawodowy pracownika, Kierowanie karierą zawodową, Zachowania pracownika
Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Professional development of employees, Professional career directed, Employee behaviours
Note
summ.
Abstract
Opracowanie jest próbą skonstruowania, wprowadzenia i weryfikacji empirycznej własnego modelu umiejętności kierowania własnym rozwojem przez pracownika zatrudnionego w organizacji.

Managing of an employee learning and development orientation is proposed which includes cognitive, affective and behavioral components. These are influenced by work context, job and person variables. Diverse literature is reviewed, intergrated and reframed in an attempt to understand the processes by which individual, group and organizational variable influence this orientation. The authores of this paper set up on integrative of an employee learning, and development orientation and then tried to varify this model in the types of organization - were taking part in researches. At results of this researches readers came to know that there types of variables influence the managing of ourselves learning and developmental orientation - organizational variables, variables connected with the percived job and individual variables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu