BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zegar Józef Stanisław
Title
Dochody gospodarstw chłopskich ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń emerytalno-rentowych w latach 1990-1998
Source
Transformacja Gospodarki, 2000, nr 109, s. 3-20, przypisy 4 poz.
Keyword
Dochody rolnicze, Gospodarstwa chłopskie, Ubezpieczenia społeczne
Farm household income, Farm households, Social insurance
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu