BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żaba-Nieroda Renata
Title
Negocjacje jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa
Negotiations as the Factor in a Company Success
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2004, nr 6, s. 191-204, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Negocjacje, Negocjacje w biznesie, Style negocjacji, Taktyki negocjacyjne, Strategia sukcesu, Zarządzanie dla sukcesu
Negotiations, Negotiations in business, Negotiations style, Negotiating tactics, Success strategy, Management for success
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień negocjacji podejmowanych przez przedsiębiorstwa działające w gospodarce rynkowej. Autorka omawia znaczenie negocjacji, ich historyczny kształt oraz specyfikę polskich negocjatorów w porównaniu z negocjatorami o większym doświadczeniu. Prezentuje ponadto typowe błędy negocjacji i strategie negocjacyjne, których wykorzystanie może pomóc w uniknięciu pułapek negocjacyjnych.

The article presents new trends associated with difficult skills of conducting negotiations. The effect of changes brought about in Polish economy, which influence Polish negotiators, has been presented here, the same as a historical outline of negotiations viewed as science. An effort to present a typical Polish negotiator as opposed to his western counterpart has been made. The paper also presents some attributes a skilled business negotiator should posses. Attention was paid to most common mistakes made during negotiations being conducted, to their sources and after-effects. Some negotiation strategies have been offered, which will be helpful in solving conflicts depending on the situation we deal with. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bazerman M.H., Neale M.A., Negocjując racjonalnie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne "Libra", Olsztyn 1997.
 2. Biesaga-Słomczewska J., Pułapki negocjacyjne, "Marketing i Rynek" 2002, nr 2.
 3. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 2000.
 4. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie PWN, Warszawa 2000.
 5. Kennedy G., Negocjacje doskonałe, REBIS, Poznań 2000.
 6. Mastenbroek W., Negocjowanie, PWN, Warszawa 1999.
 7. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.
 8. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 9. Sankowski T., Negocjacyjna gra, materiały konferencyjne Canadian International Management Institute, Warszawa 2001.
 10. Święcicka-Macavoy E., Nowe lądy, stare lęki, "Twój Styl" 1996, nr 2.
 11. Wojciechowski M., Ucieczka ku odwadze, "Busineman Magazine" 1996, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu