BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Wit (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykorzystanie teorii grawitacji w analizie funkcjonowania systemów społeczno-ekonomicznych
Application of Gravitation Theory to Social and Economic Systems Analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 641, s. 87-100, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zbiory rozmyte, Teoria chaosu, Modelowanie systemowo-dynamiczne, System społeczno-ekonomiczny
Fuzzy sets, Chaos theory, System dynamics modelling, Social economic system
Note
summ.
Abstract
W pracy zaprezentowano tematykę adaptacji teorii grawitacji dla potrzeb opisu dynamiki systemów społeczno-ekonomicznych. W zakończeniu przedstawiono założenia eksperymentów symulacyjnych wykorzystujących podejście grawitacyjne.

The author considers the adaptation of the gravitation theory for the purpose of description of social and economic systems dynamics. The methods of fuzzy sets theory have been applied as auxiliary tools for this approach. The guidelines of simulative research procedure, which concerns the gravitational description of social and economic relations, supplement the study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Chang W.K., Chów L.R., Chang S.K. [1984], Arithmetic Operations on Level Sets of Convex Fuzzy Numbers, Fuzzy Sets and Systems.
 2. Forrester J.W. [1961,1968], Principles of Systems, Industrial Dynamics (MIT Press, Cambridge Mass.).
 3. Hanczar P. [1998], Symulowane wyżarzanie - optymalizacja procesów logistycznych [w:] Ekonometria czasu transformacji, pod red. A.S. Barczaka, WU AE, Katowice.
 4. Homer J.B. [1996], Why we Iterate: Scientific Modeling in Theory and Practice, "System Dynamics Review", vol. 12, Spring.
 5. Kaufmann A., Gupta M.M. [1985], Introduction to Fuzzy Arithmetic: Theory and Applications, Van Nostrand, New York.
 6. Munakata Y. [1994], Fuzzy Systems: Au Overview Communications of the ACM, vol. 37, nr 3, March.
 7. Resnick R., Halliday D. [1973], Fizyka, PWN, Warszawa.
 8. Schuster H.G. [1995], Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.
 9. Song Q., Leland R.P., Chissom B.S. [1995], A New Fuzzy Time-series Model of Fuzzy Number Observations, Fuzzy Sets and Systems, vol. 73, August.
 10. Turksen L.B. [1988], Stochastic Fuzzy Sets, A Survey Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Series, vol. 310, Springer.
 11. Urban W. [1999], Podstawy rozmytej dynamiki systemowej, AE w Krakowie, Kraków.
 12. Wołoszyn J., Urban W. [2002], Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej, AE Kraków.
 13. Wołoszyn J. [2000], Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznych, AE w Krakowie, Kraków, nr 551.
 14. Wołoszyn J. [1990], Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 90, AE w Krakowie, Kraków.
 15. Zadeh L.A. [1996], Fuzzy Logic. Computing with Words, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 4, May.
 16. Zadeh L.A. [1965], Fuzzy Sets, "Information and Control", nr 8.
 17. Zieliński J.S. [2000], Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu