BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burgiel Aleksandra
Title
Metodyczne i praktyczne problemy identyfikacji liderów opinii wśród konsumentów (konstrukcja skali pomiarowej i możliwości jej zastosowania w działalności przedsiębiorstw)
Methodical and Practical Problems of the Identification of Opinion Leaders Among Customers (Construction of a Measurement Scale and Chances of its Application in Enterprises Activities)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 1004, s. 271-277, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania
Keyword
Lider opinii, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta
Opinion leader, Consumer decision, Consumer behaviour
Note
summ.
Abstract
Artykuł przybliża problemy związane z identyfikacją liderów opinii i badaniem ich roli społecznej i ich wpływu na konsumentów. Zwraca uwagę na konieczność opracowania i przetestowania skali do pomiaru skłonności do przywództwa opinii.

The paper presents the concept of opinion leaders and its managerial implications. In order to use the actual opinion leaders and their influence in the firm's activity one should be able to identify them among the customers. Hence, it was necessary to create the appropriate measurement tool, especially in the view of the fact that adequate scales had been already developed in the USA. This paper shows the results of multiphase research studies, aimed at preparing the Polish version of such a scale, i.e. valid and reliable instrument of measuring individual opinion leadership. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools i AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 2. Bearden W., Netemeyer R., Teel J., Measurement of Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence, "Journal of Consumer Research" 1989, vol. 15 (marzec).
 3. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, WN PWN, Warszawa 1997.
 4. Burgiel A., Komunikacja prywatna - silą lekceważona, "Aida - Media" 1999 nr l.
 5. Burgiel A., Badania liderów opinii, "Marketing i Rynek" 1998 nr 3.
 6. Czarnecki A., Gorsze niż piorun, "Businessman Magazine" 1994 nr 4.
 7. Engel J., Blackwell R., Miniard P., Consumer Behavior, The Dryden Press, New York 1995.
 8. Ferguson G.A., Takane Y.,Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, WN PWN, Warszawa 1997.
 9. Flynn L., Goldsmith R., Eastman J., Opinion Leaders and Opinion Seekers: Two New Measurement Scales, "Journal of Academy of Marketing Science" 1996 nr 2 (vol. 24).
 10. Flynn L., Goldsmith R., Eastman J., The King and Summers Opinion Leadership Scale: Revision and Refinement, "Journal of Business Research" 1994 nr 31.
 11. Gilly M., Graham J., Finley Wolfinbarger M., Yale L., A Dyadic Study of Interpersonal Information Search, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1998 nr 2 (vol. 26).
 12. Hay wood K.M., Managing word of mouth communications, "The Journal of Services Marketing" 1989 nr 2.
 13. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995.
 14. King Ch., Summers J., Overlap of Opinion Leadership Across Consumer Product Categories, "Journal of Marketing Research" 1970 nr 7.
 15. Mowen J., Consumer Behavior, MacMillan Publ. Co., New York 1987.
 16. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, AE, Kraków 1996.
 17. Silverman G., How To Harness The Awesome Power of Word-of-Mouth, "Direct Marketing" 1997 nr 11.
 18. Silverman G., The Secrets of Word-of-Mouth Marketing, AMACOM, New York 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu