BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorosiewicz Sławomir
Title
Modelowanie sieci transportowych : Wybrane zagadnienia
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1997, nr 437, 136 s., dodatek matematyczny, bibliogr. 131 poz.
Keyword
Programowanie matematyczne, Optymalizacja matematyczna, Optymalne przemieszczanie ładunków, Transport samochodowy, Algorytm transportowy, Modele transportowe, Sieciowy system obsługi
Mathematical programming, Mathematical optimization, Optimal handling of loads, Motor transport, Transport algorithm, Transport models, Network operating system
Abstract
Celem pracy jest analiza zadań optymalizacyjnych, w których występują funkcje zbiorów, a następnie wykorzystanie tego do wybranych zagadnień modelowania potoków ładunków w sieciach transportowych. Część pracy jest rozprawą z teorii programowania matematycznego, która została następnie wykorzystana przy analizie zagadnień związanych z optymalizacją sieci transportowych. Głównym problemem, któremu poświęcono najwięcej miejsca, jest zagadnienie linii regularnych w ciężarowym transporcie samochodowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu