BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczak Franciszek
Title
Procesy dostosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej : Synteza projektu badawczego nr 1 0145 91 01 finansowanego przez KBN
Source
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 1994, nr 43, 245 s.
Keyword
Rolnictwo w gospodarce rynkowej, Rozwój rolnictwa, Interwencjonizm państwa, Konkurencyjność rolnictwa, Indywidualne gospodarstwa rolne, Rodzinne gospodarstwo rolne, Zachowania rynkowe, Rolnictwo
Agriculture in market economy, Rural development, Government intervention, Agricultural competitiveness, Individual arable farms, Family farm, Market behaviour, Agriculture
Abstract
Celem pracy było zbadanie głównych problemów umożliwiających poznanie i określenie kierunków, zakresu i mechanizmów procesów dostosowawczych rodzinnych gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej. Omówiono tendencje i uwarunkowania rozwoju gospodarki rodzinnej, doświadczenia przemian i ewolucji rolnictwa rodzinnego w rozwiniętych krajach o gospodarce rynkowej, zanalizowano sytuację rolniczego gospodarstwa rodzinnego wobec zasad i wymagań rynku oraz proces włączania rolnictwa chłopskiego do gospodarki rynkowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu