BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszyńska Natalia
Title
Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych w aspekcie przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej
The Polish Insurance Market in the Perspective of Future Membership in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 252, s. 86-98
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia gospodarcze, Stowarzyszenie Polski z WE, Dyrektywy EWG, Składki ubezpieczeniowe
Insurance market, Business insurance, Poland's Association with the EC, EEC directives, Insurance premium
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł zawiera analizę polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego w świetle perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Autorka przedstawiła podstawy prawne utworzenia wspólnego rynku ubezpieczeniowego, a następnie określiła istniejące różnice i słabości polskiego rynku ubezpieczeniowego (bariera kapitałowa i popytowa, brak wyspecjalizowanych kadr sektora ubezpieczeniowego, mała pojemność reasekuracji czynnej polskich towarzystw) i wskazała na konieczność podjęcia działań dostosowawczych. Postuluje wzrost udziału składki ubezpieczeniowej, zmianę struktury portfela ubezpieczeń i orientacji firm ubezpieczeniowych, zmiany w świadomości społeczeństwa, wzrost kompleksowości obsługi klienta i jakości usług ubezpieczeniowych oraz powiązanie instytucji ubezpieczeniowych z podmiotami rynku finansowego.

The purpose of the paper is to near the perspectives of Polish membership in the European Union as a substantial condition for the activity of national insurance companies. The awareness of effects of the association and, in concequence, the full membership in the European structures induces the necessity of taking steps into the transformation of the Polish insurance system according to instructions and recomendations of the Commission. In the paper, the attempt has been undertaken to estimate the extent of realization of the common market idea. The author has paralleled Polish and European insurance market. Analyzing basic characteristics of this sector, the stress has been laid on existing differences and weaknesses of Polish insurance market. They point out the direction of necessary changes that must be carried out in the near future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu