BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowski Kazimierz
Title
Koszt pracy jako instrument polityki personalnej : (aspekty ilościowe)
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1997, nr 431, s. 19-60, bibliogr. s.59-60
Keyword
Polityka personalna, Koszty pracy, Rynek pracy, Teoria kosztów pracy, Analiza kosztów, Analiza kosztów krańcowych, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Personnel policy, Labour costs, Labour market, Labour cost theory, Cost analysis, Marginal costs analysis, Human Resources Management (HRM)
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja przydatności kategorii zakładowego kosztu pracy dla polityki personalnej zakładów pracy ze szczególnym uwzględnieniem kosztu krańcowego na tle polityki wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy. Omówiono definicję mikroekonomicznego (zakładowego) kosztu pracy, jego składniki i klasyfikacje oraz cechy kosztów pracy z punktu widzenia potrzeb polityki personalnej. Właściwą prezentację krańcowego kosztu pracy autor poprzedził analizą innych kategorii kosztowych (całkowity, jednostkowy, stały, zmienny koszt pracy), ich wzajemnych powiązań i implikacji dla diagnostyczno-decyzyjnej funkcji tego kosztu. W charakterystyce kategorii kosztowych rozpatrzył skutki wzrostów i redukcji zatrudnienia. Na koniec wskazał na przydatność krańcowego kosztu pracy oraz zjawisko histerezy kosztów przy redukcji zatrudnienia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu