BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzeczyński Bernard
Title
Uwarunkowania badań strategii rozwoju miast i gmin : (Zarys metodyczny koncepcji opracowania)
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 259, s. 73-83, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Strategia rozwoju, Strategia logistyczna, Zarządzanie gminą, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego
Development strategy, Logistic strategies, District management, Town spatial development, Scenarios of socio-economic development
Abstract
Program strategiczny rozwoju gminy kreuje rozwój zrównoważony, opierający się na maksymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich, gospodarczych, infrastrukturalnych organizacyjnych i samorządowych. Opracowanie zawiera identyfikację i właściwości strategii rozwoju gminy, analizę stanu gminy, uwarunkowania, cele i strategie rozwoju oraz obszary funkconowania gminy wyznaczone wspólnie z jej władzami dla ustalenia formuły celów i harmonogramu realizacji strategii.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu