BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siudek Tomasz
Title
Wpływ wielkości kapitałów własnych na sytuację finansową banków spółdzielczych w Polsce
Influence of Own Funds Value on Financial Situation of Co-Operative Banks in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 1, s. 176-180, tab.
Keyword
Banki spółdzielcze, Kapitał bankowy, Wskaźniki finansowe, Analiza wariancji, Analiza regresji
Cooperative banks, Bank capital, Financial indicators, Variance analysis, Regression analysis
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił wyniki badań dotyczących wpływu wielkości kapitałów własnych na sytuację finansową banków spółdzielczych w Polsce. Badania przeprowadzone zostały na liczbie 1300 banków spółdzielczych, rozmieszczonych na terenie całej Polski, w latach 1995-2000. W oparciu o wykorzystaną analizę wariancji i regresji, autor uzasadnił, jaka istnieje współzależność między wielkością kapitałów własnych banków spółdzielczych, a ich sytuacją finansową, wyrażoną wybranymi wskaźnikami finansowymi.

The research results indicate that financial situation of co-operative banks about differences capital is similar. Influence of capital on financial situation of co-operative banks is very weak. The large differences only occur in instance of cost level, irregular credits and financial result per 1 worker. The largest costs occur in co-operative banks about capital to 300 000 euro, while the largest financial result per 1 worker and irregular credits occur in co-operative banks about capital over 1 000 000 euro. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu