BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domiter Małgorzata
Title
Inwestycje zagraniczne w wybranych krajach WNP
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 778, s. 28-47
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Kraje postkomunistyczne, Atrakcyjność inwestycyjna, Ryzyko inwestycyjne
Foreign investment, Post-communist countries, Investing attractiveness, Investment risk
Company
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
Commonwealth of Independent States (CIS)
Abstract
Autorka dokonuje podziału krajów Europy Środkowo-Wschodniej zabiegających o inwestorów zagranicznych na 4 grupy. Przedstawia ocenę atrakcyjności tych krajów pod względem regulacji organizacyjno-prawnych. Następnie omawia na przykładzie Ukrainy, Rosji oraz Białorusi regulacje organizacyjno-prawne dotyczące inwestycji zagranicznych we Wspólnocie Niepodległych Państw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu