BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banaszyk Piotr
Title
Przesłanki i założenia strategii przedsiębiorstw : analiza rozbieżnych decyzji kierowniczych
Premises and Assumptions of Enterprise Strategy : Analysis of Divergent Managerial Decisions
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 248, s. 73-85
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Decyzje kierownicze
Strategic management, Company development strategy, Management decision
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest problematyka zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano koncepcję opisującą system celów i strategie działania przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie tej koncepcji do opisu programów strategicznej działalności dwóch wybranych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej.

In this article the concept describing the system of ojectives and strategies of the enterprises activity is presented. This concept becomes issue characteristic of the strategic activity programmes for two selected enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu