BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staś Lena
Title
Przesłanki racjonalizacji pracy kierowniczej w procesie podejmowania decyzji
Premises of Rationalising a Manager's Job in the Process of Decision-making
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 248, s. 86-92, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Podejmowanie decyzji kierowniczych, Twórcze rozwiązywanie problemów, Analiza problemów kierowniczych
Managerial decision making, Creative solving problems, Managerial problems analysis
Note
summ.
Abstract
Problem decyzyjny to uświadomiona przez kierownika różnica pomiędzy ocenianym przez niego obecnym stanem rzeczywistym a przyszłym stanem, który pragnie on osiągnąć poprzez podjęcie i realizację decyzji. Autor przedstawił okoliczności, które służą racjonalizacji pracy kierowniczej w procesie podejmowania decyzji. Artykuł dotyczy pracy kierowników najwyższego szczebla zarządzania.

In the article are described high level managers and their work. The author tried to explain the circumstances of rationalization managers work in the decision making process. There are described instuments which are helping officers to manage on organization. Particularly it is underline that the tendency to increase searches of new methods in this area was noticed. It gives oppotrunity to gain superiority to another organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu