BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefanów Piotr (Wydział Zarządzania)
Title
Wykorzystanie pakietów komputerowych w operacyjnym sterowaniu jakością
Using Software Packages in Operational Quality Control
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 643, s. 55-74, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Sterowanie jakością, Programy komputerowe, Statystyczne metody kontroli jakości
Quality control, Computer programs, Statistical methods for quality control
Note
summ.
Abstract
Zadaniem artykułu jest konfrontacja wymagań dotyczących stosowania metod statystycznych zawartych w polskich normach serii 9000, z możliwościami oferowanymi przez pakiety komputerowe. W pracy przeanalizowano głównie przykłady zaprezentowane w normie PN-ISO 8258+AC1.

The purpose of this paper is to confront the requirements for application of statistical methods contained in Polish 9000 norms with software package capabilities. The article cites all entries on the application of statistical methods in the discussed documents and (hen reviews in detail related norm PN-ISO 8258+AC1: Shewhart control charts; .June 1996. The author compares - point by point - the citations in the analysed work with software package capabilities and draws particular attention to those areas in which the software does not meet requirements (median control chart). The author analyses in detail all the examples presented in the work PN-ISO 8258+AC1, presents the content of this example and results of analysis obtained using a computer program. All differences between normal entries and the results of the computer analysis are emphasised and discussed in the paper. The software package Statistica by StatSoft was used to present the examples. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Czyżewski B., Wieczorowski K., Statystyczna kontrola jakości. Poradnik techniczny, Naczelna Organizacja Techniczna, Zielona Góra 1976.
 2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998,
 3. Hryniewicz O., Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakością, Qmnitech Press, Warszawa 1996.
 4. ISO 7870. Control Charts - General Guide and Introduction.
 5. Iwasiewicz A., Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji. Systemy i procedury, PWN, Warszawa 1985.
 6. [6J Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 7. [7 J Koronacki J., Thompson J. R., Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994.
 8. Lawrence J.A., Jr., Pasternack B.A., Applied Management Science. A Computer—Integrated Approach for Decision Making, John Wiley& Sons, New York 1998.
 9. Montgomery C., Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley &Sons, New York 1992.
 10. PN-EN ISO 9004. Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, listopad 2001.
 11. LII] PN-ISO 8258+AC1. Karty kontrolne Shewharta, czerwiec 1996.
 12. PN-ISO 9004-1, Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne, sierpień 1996.
 13. Shirland L.E., Statistical Quality Control with Microcomputer Application, John Wiley & Sons, New York 1993.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu