BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanowska-Sojkin Elżbieta
Title
Implikacje marketingowej orientacji w zarządzaniu dla pracy kierowniczej
Implications of Marketing Orientation in Management for a Manager's Job
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 248, s. 17-27
Keyword
Kadra kierownicza, Motywowanie pracowników, Zarządzanie marketingowe, Funkcje kierownicze
Managerial staff, Motivating employees, Marketing management, Managerial functions
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest orientacja marketingowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jej konsekwencje dla kierownictwa naczelnego. Omówiono cechy i fazy pracy kierowników w zarządzaniu marketingowym.

The article concentrates on results of the implementation of marketing orientation in enterprises. Marketing orientation creates some special challenges for all managers in the firm, especially for the top level managers. The consciense that the success of the firm is verified on the market creates the necessity of strict observation of marketing orientation rules by the managers. Especially it concerns the decision making process, information support of the decisions, organisation of marketing activities, system of marketing controlling and motivation of employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu