BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzakiewicz Kazimierz
Title
Ewolucja postrzegania roli kierownika w procesie zarządzania
Evolution in the Perception of a Manager's Role in the Process of Management
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997, nr 248, s. 5-16, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Osobowość kierownika, Funkcje kierownicze, Kadra kierownicza, Proces zarządzania
Manager personality, Managerial functions, Managerial staff, Management process
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił wymagania stawiane kierownikowi na tle analizy procesu zarządzania jako działalności skierownej na rozwiązywanie problemów i procesu informacyjnego. Omówił także problem ról, które powinien pełnić kierownik we współczesnym przedsiębiorstwie, określających równocześnie wiadomości, umiejętności i cechy charakteru kierownika.

Contemporaty manager should play a lot of roles in the enterprise, which determinate simultaneously specific knowledge, skills and features of character he should posses. Taking into consideration the indispensable features for playing definite roles some archetypes (managerial models) are created. The traditional are: the leader, the administrator, the designer and the enterpreneaur. The new archetype is created now: manager - the politician and manager - the creator of system. The necessity of enterprising managers is revealing. Managers ought to possess and improve skills of using experts knowledge. The view is formulated that the creating of managers group representing different types of managers is necessary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu