BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowski Marek
Title
Dysproporcje w zagospodarowaniu infrastrukturalnym gmin województw Polski Środkowo-Wschodniej : (bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, tarnobrzeskiego)
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1997, nr 411, s. 101-124
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Polityka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Infrastruktura techniczna
Spatial economy, Spatial policy, Spatial planning, Technical infrastructure
Abstract
Autor zanalizował stan wyposażenia i stopnia zróżnicowań przestrzennych w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej w gminach czterech województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i tarnobrzeskiego. Przedmiotem analizy były następujące elementy infrastruktury technicznej: eksportowana sieć kolejowa normalnotorowa, sieć dróg publicznych (zwłaszcza dróg gminnych o twardej nawierzchni), telefony, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Wykorzystując metodę wskaźnika syntetycznego obliczono wskaźniki dla każdego z w.w. elementów, a następnie uszeregowano gminy wg malejącej ich wartości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu