BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowska Aleksandra
Title
Ekonomiczno-prawne podstawy funkcjonowania i rozwoju gminy - wybrane problemy
Economic-legal Foundations of Operation and Development of Administrative Districts - Chosen Aspects
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1997, t. 143, s. 57-65
Issue title
Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego
Keyword
Gospodarka terytorialna, Samorząd terytorialny, Gmina, Kompetencje władz gminnych, Majątek gminy, Zadania własne gminy, Zadania zlecone gminy, Budżet gminy
Territorial economy, Local government, District, Powers of municipal authorities, District property, District own tasks, Task assigned to municipalities, District budget
Note
summ.
Abstract
Autorka dokonuje przeglądu wybranych podstaw ekonomiczno-prawnych gminy z uwzględnieniem problemów, z jakimi borykają się samorządy lokalne po przeprowadzonej reformie w 1989/90 roku. Autorka poświęciła najwięcej miejsca takim zagadnieniom, jak: istota samorządności gminy, jej zadania i budżet.

The socio-economic transformation started in the years 1989-1990 introduced the rules of market game and decentralization of the State management. One of elements of these changes was revival of the local self-government at the level of administrative districts in Poland. The role and place held by the local self-government in the structure of public power underwent major changes. This article is an attempt at an analysis of chosen legal-economic foundations of the self-government operation and possibilities of stimulating the development of administrative districts. There are discussed in it the system of state management, the allocation of tasks and powers among various organs the state and self-government administration, foundations of the self-government's economic autonomy, i.e. district funds and assets, as well as spatial planning as an instrument allowing to stimulate the local development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu