BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurba Janusz
Title
Unia Europejska w WTO
The European Union in WTO
Source
Studia i Materiały / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004, nr 82, 37 s.
Keyword
Handel międzynarodowy, Runda Doha, Polityka handlowa, Liberalizm handlowy
International trade, Doha round, Trade policy, Trade liberalization
Company
Unia Europejska (UE), Światowa Organizacja Handlu
European Union (EU), World Trade Organization (WTO)
Abstract
Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie uwarunkowań oraz najważniejszych aspektów obecnego stanu wspólnej polityki Unii Europejskiej wobec wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO. Starano się wskazać na relacje zachodzące miedzy określonymi elementami gospodarczymi interesów krajów członkowskich Unii i wewnętrznej polityki ekonomicznej Wspólnot jako całości a zewnętrznym ich wyrazem w postaci stanowiska prezentowanego w stosunkach z WTO.

The article presents conditions and the most important aspects of the current situation of common UE policy towards multilateral trading system within GATT/WTO. There is an attempt to show the relations between some economic subjects of interests of UE member countries and internal economic policy of EC as a whole and their opinion presented in relations with WTO. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2584
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu