BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajcar Beata, Gąsiorowska Agata
Title
Poznawcze i temperamentalne uwarunkowania postaw wobec pieniędzy
Cognitive and Temperamental Underground of Money-related Attitudes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 27-42, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Psychologia jednostki, Motywacje konsumpcyjne, Wartości i normy etyczne, Władza, Analiza czynnikowa, Pieniądz
Individual psychology, Consumer motivation, Value and ethical norms, Power, Factor analysis, Money
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zbadanie za pomocą analizy czynnikowej pozycji skali postaw wobec pieniędzy. Autorka analizowała aspekty psychologiczno-społeczne stosunku człowieka do pieniędzy. W strukturze postaw czynnikami wziętymi pod uwagę były: kontrola finansowa, władza płynąca z pieniędzy, niepokój o finanse, awersja wobec zobowiązań finansowych, łapanie okazji, złe pieniądze, gotówka. Z badania tego wynika, iż postawy wobec pieniądza mają podłoże zarówno społeczne jak i są silnie uwarunkowane temperamentalnie i poznawczo. Przy czym w systemie poznawczym czynnikami różnicującymi efektywność działania jednostki są pozytywne i negatywne postawy wobec pieniędzy.

The aim of this article was to analyze the structure of money attitudes on the basis of the original Polish Money Attitude Scale (SPP [Nosal et al 2004]). Furthermore, the hypothesis about temperamental and cognitive underground of money attitudes, as an alternative to the traditional hypothesis about its formation only in the process of economic on consumer socialization in early childhood. Also, we affirm that the money attitudes are connected with the individual temporal orientation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bajcar B., Profile orientacji temporalnej: Wymiary i konsekwencje psychologiczne, niepublikowana rozprawa doktorska, UO, Opole 2002.
 2. Cottle T. J., The Time of Youth, [w:] Gorman B. S., Wessman A. E. (red.), The Personal Experience of Time, Plenum Press, Nowy Jork 1977.
 3. Furnham A., The Saving and Spending Habits of Young People, „Journal of Economic Psychology" 1999, nr 20, s. 677-697.
 4. Furnham A., Kirkadily B. D., Lynn R., National Attitudes to Competitiveness, Money and Work among Young People: First, Second and Third World Differences, „Human Relations" 1994, nr 47, s. 119-132.
 5. Gąsiorowska A., Adaptacja skali postaw wobec pieniądza Yamauchi i Templera (1982), Raport serii PRE Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 53, PW, Wrocław 2002.
 6. Gąsiorowska A., Model struktury, determinant i behawioralnych konsekwencji zakupów impulsywnych, niepublikowana rozprawa doktorska Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, PW, Wrocław 2003.
 7. Hanley A., Wilhelm M.S., Compulsive Buying: An Exploration into Self Esteem and Money Attitudes, „Journal of Economic Psychology" 192, nr 13, s. 5-18.
 8. Kossowska M., Różnice indywidualne w potrzebie domknięcia poznawczego, „Przegląd Psychologiczny" 2003, nr 46(4), s. 355-373.
 9. Lau S., Money: What It Means to Children and Adults, „Social Behavior and Personality" 1998, nr 26(3), s. 297-306.
 10. Lim V. K.G., Teo T.S. H, Loo G.L. Sex, Financial Hardship and Locus of Control: An Empirical Study of Attitudes towards Money among Singaporean Chinese, „Personality and Individual Differences" 2003, nr 34, s. 411-429.
 11. Nosal Cz., Bajcar B., Skala Orientacji Temporalnej AION-2000. Podręcznik metody, maszynopis niepublikowany (Wrocław 2002).
 12. Nosal Cz., Bajcar B., Czas psychologiczny. Wymiary, struktura, konsekwencje, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2004.
 13. Nosal Cz., Borkowska A., Bajcar B., Cisek S., Czerw A., Gąsiorowska A., Małuszyński W., Piskorz Z., Struktura polskiej skali do pomiaru preferencji wobec pieniądza, „Raport serii SPR Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej" nr 2, PW, Wrocław 2003.
 14. Roberts J. A., Sepulveda C. J. M., Demographics and Money Attitudes: A Test of Yamauchi & Templer's (1982) Money Attitude Scale in Mexico, „Personality and Individual Differences" 1999, nr 27, s. 19-35.
 15. Wąsowicz-Kiryło G., Pieniądze a psychologia, „Marketing w Praktyce" 2001, nr l, s. 52-56.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu