BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ambroziak Katarzyna
Title
Proces przeobrażania liderów organizacji w przywódców transformacyjnych
Converting Organizational Leaders into Transformational Leaders
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 19-26, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Przywództwo, Psychologiczne aspekty zarządzania, Osobowość kierownika, Lider w przedsiębiorstwie
Leadership, Psychological aspects of management, Manager personality, Leader in enterprise
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono determinanty procesu przeobrażania się lidera organizacji w przywódcę transformacyjnego. Wg autorki przywódca transformacyjny powinien cechować się głównie wiarą i pewnością siebie. Zaś w swoim działaniu powinien przywiązywać uwagę zarówno do zdobywania i doskonalenia umiejętności emocjonalnych i społecznych, które są niezwykle ważne w kontaktach i obcowaniu z ludźmi. Silną strona lidera, stanowiącą podstawę jego efektywnych działań w organizacji, powinna być m.in.: samoświadomość, samokontrola emocji i uczuć oraz rozbudzanie empatii.

In the organization's leaders transformation process special attention should be paid to gaining and mastering both emotional and social skills. Transformational leader is characterized by high self-confidence as well as belief in his / her possibilities and competencies. He or she also has a vision and feels strongly about its Tightness and effectiveness. In the process of new transformational leaders' formation essential thing is empathy and the skill of modelling relations with others. To be able to lead efficiently, transformational leader has to care about his or her credibility as well as to refere to emotions. In this process the vision and response it brings about, is a very important role. The course of building a widely understood vision is one of principal and fundamental stages in the process of transforming the leaders of organizations into transformational leaders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ansoff H. L, Declerck A. P., Mayes R. B., Wild J., From Strategic Planning to Strategic Management, Londyn 1976.
  2. Badaracco J. L. Jr., The Discipline of Building Character, „Harvard Business Review", marzec-kwiecień 1998
  3. Covey S. R., Zasady działania skutecznego przywódcy, Medium, Warszawa 1997.
  4. Den Hartog D. N., Inspirational Leadership, Printpartners Ipskamp BV, Enschede 1997.
  5. Goleman D., What makes a leader, „Harvard Business Review" listopad-grudzień 1998.
  6. Goleman D., Inteligencja emocjonalna. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami, wyd. II, Poznań 1999.
  7. Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo, Jacek Santorski Wydawnictwa Biznesowe, Warszawa 2002.
  8. Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987.
  9. Pillai R., Schriesheim C. A., Williams E. S., Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study, „Journal of Management" 1999, t. 25, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu