BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszczyk Wanda
Title
Kreatywność i przedsiębiorczość jako cechy współczesnego menedżera
Creativity and Entrepreneurity as Qualities of a Contemporary Manager
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 57-68, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Funkcje kierownicze, Role kierownicze, Menedżer, Kompetencje kierownicze, Przedsiębiorczość, Kreatywność, Osobowość kierownika, Zarządzanie zmianami
Managerial functions, Managerial roles, Manager, Managerial competencies, Entrepreneurship, Creativity, Manager personality, Change management
Note
summ.
Abstract
Zdefiniowane w tym artykule: kreatywność i przedsiębiorczość zostały przedstawione jako dwie niezwykle ważne cechy osobowości menedżera, które są obecnie pożądane w pracy kierowniczej i w procesie pracy nastawionym na zmiany.

The paper outlines several approaches to such intangible characteristics as creativity and entrepreneurity, and their role in management process. The underlying attitude towards facing challenges and engaging into organizational change are pointed out as a common ground of both aforementioned qualities. A thread of professionalism and proactive shaping organization's future is also present along the whole article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ackoff R. L., Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa 1993.
 2. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. Gajda J., Przedsiębiorczość i warunki jej rozwoju w gospodarce socjalistycznej, „Ekonomista" 88, nr 3-4.
 4. Gołaszewska M., Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej, PWN, Warszawa 1977.
 5. Kamiński M., Solarz L, Przedsiębiorczość — czym jest, a czym być powinna, KIW, Warszawa 1988.
 6. Karczmarczuk K., Lachiewicz S., Kierownicy w procesie zmian, Absolwent, Łódź 1994.
 7. Lessem R., Global Management Principles, Prentice-Hall, Nowy Jork 1990.
 8. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków — Kluczbork 1997.
 9. Nęcka E., Palcówki z twórczego myślenia, „Businessman Magazine" 1993, nr 11.
 10. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, UJ, Kraków 1987.
 11. Otoliński E., Istota i kreowanie przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji" 1996, nr 9.
 12. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. UL, Łódź 1997.
 13. Pietrasiński Z., Twórcze kierownictwo, PWN, Warszawa 1985.
 14. Schumpeter I.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1962.
 15. Siwek Z., Zarębska-Piotrowska D., Psychologia twórczości. Wybór tekstów, UJ, Warszawa 1980.
 16. Świtajski R., Przedsiębiorczość, „Życie Gospodarcze" 1986, nr 51-52.
 17. Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
 18. Zbiegień-Maciąg L., Zarządzanie personelem, „Przegląd Organizacji" 1992, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu