BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Wojciech
Title
Zmiany w polskim handlu artykułami rolnymi w okresie obowiązywania Układu Europejskiego, umów z krajami EFTA i CEFTA : Perspektywy rozwoju
Source
Studia i Materiały / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1995, nr 58, 52 s., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Handel produktami rolnymi, Handel zagraniczny, Polityka handlu zagranicznego, Protekcjonizm handlowy, Polityka rolna, Stowarzyszenie Polski z WE
Agricultural trade, Foreign trade, Foreign trade policy, Protectionism in trade, Agricultural policy, Poland's Association with the EC
Company
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Central European Free Trade Agreement (CEFTA)
Country
Polska
Poland
Abstract
Opracowanie ma na celu pokazanie wpływu preferencji zawartych w Układzie Europejskim, w umowach w ramach EFTA i CEFTA oraz w postanowieniach Rundy Urugwajskiej GATT na handel artykułami rolnymi, w perspektywie członkostwa Polski w UE. Analiza pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż wymienione uregulowania nie stworzyły korzystnych warunków do integracji polskiego rolnictwa z rolnictwem UE, co nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że uregulowania Układu Europejskiego nie są dla Polski korzystne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2584
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu