BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skikiewicz Robert
Title
Metody pomiaru jakości usług bankowych i ich zastosowanie w Polsce
Methods of Measurement of Bank Services Quality and their Application in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 1004, s. 521-527, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania
Keyword
Jakość usług, Usługi bankowe, Badanie jakości
Quality of services, Banking services, Quality research
Note
summ.
Abstract
Wśród metod wykorzystanych do pomiarów jakości usług bankowych najbardziej popularna jest metoda Servqual, która daje ukończony obraz jakości usługi. Przytoczono opisywane w literaturze badania w których użyta została metoda Servqual.

Among the methods used to measure the quality of bank services the most popular is Servqual which gives the complete picture of quality of a service. Outcomes of research in which Servqual has been used are often described in literature. In spite of some differences in construction of measurement instruments the general conclusions are equal. It is necessary to improve the quality of bank services. However, if one wants to get a complete picture of services quality, it is very important to define its main aspects which should be measured. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Byczyński T., Walkowiak K., Identyfikacja i hierarchizacja czynników jakości usług bankowych w ocenie klientów, [w:] Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, red. J. Garczarczyk, AE, Poznań 2000.
  2. Garczarczyk J., Jakość usług jako jeden z elementów marketingu bankowego, [w:] Marketing przełom wieków T. 2, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, AE, Wrocław 2000.
  3. Garczarczyk J., Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych -przygotowanie i realizacja, [w:] Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych, red. J. Garczarczyk, AE, Poznań 2003.
  4. Garczarczyk J., Kołodziej R, Metody pomiaru jakości usług finansowych, [w:] Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, red. J. Garczarczyk, AE, Poznań 2000.
  5. Kobylińska A., Postrzeganie jakości usługi bankowej w Polsce w kontekście modelu Servqual, [w:] Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych, red. J. Garczarczyk, AE, Poznań 2003.
  6. Kujawiński J., Niektóre metody oceny jakości usług, [w:] Marketing 2001, Sopot 1998.
  7. Pukas A., Istota metody Servqual i jej znaczenie dla marketingu usług, [w:] Marketing - Przedsiębiorstwo - Strategie, Katowice 1995.
  8. Pukas A., Jakość usług - problemy kształtowania i oceny, [w:] Marketing przełom wieków, T. 2, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, AE, Wrocław 2000.
  9. Skikiewicz R., Zmiany jakości usług bankowych w Polsce w latach 1999-2003, [w:] Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych, AE, Poznań 2003.
  10. Trawnicka S., Servqual - badanie postrzeganej jakości usług bankowych, „Marketing Serwis", 1997 nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu