BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Istota i ocena produktywności
The Essence and Assessment of Productivity
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 63-73, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Produktywność, Pomiar produktywności, Wydajność pracy
Productivity, Measurement of productiveness, Labour efficiency
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie produktywności oraz jej typy takie jak: produktywność całkowita, produktywność cząstkowa i produktywność strukturalna. Następnie omówiono czynniki produktywności i ich pomiar. Na zakończenie zaprezentowano metodykę oceny produktywności i wydajności pracy.

In this article the essence of productivity (and of other related terms), its types, such as total productivity, partial productivity, and structural productivity are presented. Some examples of factors and measures of productivity are provided, with particular consideration of work efficiency and productivity of non-material resources. The conclusion of the article conveys a methodology of analyzing the factors of work efficiency as well as stages of productivity analysis in the company have been presented, which cover among others the general audit, and the detailed audit of this economic category. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerska M., Kadrowe czynniki sukcesu firmy - wyniki badań, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 2. Conti T., Building Total Quality Management. Chapman & Hall, London 1993.
 3. Durlik I., Produktywność systemu produkcyjnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 9.
 4. Haus B., Czynniki wzrostu produktywności przedsiębiorstwa, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zbior, pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 5. Kosieradzka A., Pomiar produktywności systemów produkcyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1995, nr 4.
 6. Kosieradzka A., Ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 7. Lisiecka K., Efektywność systemów zarządzania jakością, [w] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003, nr 6.
 8. Michoń F., Wydajność pracy i jej czynniki, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1979.
 9. Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, KiW Warszawa 1981.
 10. Morse P. W., Productivity Measurement in Canada, Europe Productivity Ideas - wyd. spec. Productivity Measurement Today, 1994, no 1.
 11. Papiernik-Wojdera M., Produktywność jako źródło poprawy rentowności przedsiębiorstwa, [w] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 12. Piekarz H., Stabryła A., Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989, nr 12.
 13. Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, A Division of Macmilan, New York, 1990.
 14. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Problemy praktyczne, praca zbior, pod red. M. Gablety, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 15. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynkowych, Wyd. Znicz, Szczecin 1992.
 16. Stabryła A., Metodologiczne aspekty rachunku produktywności, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu