BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Marek, Mazur Zygmunt
Title
Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach - wyniki badań
Production Preparation Process of New Products in a Small-size Company - Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2004, nr 5, s. 81-85, bibliogr. 7 poz
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Proces produkcji, Planowanie produkcji, Projektowanie systemu produkcji
Small business, Production process, Production planning, Design of production system
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera opis procesu projektowania nowych wyrobów oraz ich wdrażania do produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autorzy definiują fazy tego procesu, jego elementy i wskazują czynniki wpływające na ten proces. Proponują, aby stworzyć centra usługowe zajmujące się procesami przygotowania produkcji, które świadczyłyby usługi dla małych i średnich firm.

The article shows a designing problem of new goods in a small-size companies. The authors define stages of this process, its elements and its distinctiveness when compared to big concerns. The authors suggest setting up service centers which would assist in designing new goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Deming W. E.: Quality, Productivity and Competitive Position. Massachusetts Institute of Technology Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, 1982.
  2. Grudzewski W. M., Hejduk I. K.: Konkurencyjność przedsiębiorstw z Europy Środkowej na rynku europejskim. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 9/2001.
  3. Martyniak Z., Moszoro B.: Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania. Zarządzanie firmą. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania AGH, Kraków, 2001.
  4. Mazur-Łukomska K.: Strategie małych i średnich przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 6/2001.
  5. Mazur Z., Dudek M.: Zarządzanie informacją w procesach przygotowania produkcji. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. Wydawnictwo Wydziału MiIM Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2001.
  6. Sohlenius G. :Concurrent engineering. Ann., CIRP, 41 (1992).
  7. Rekomendacja Komisji Europejskiej z kwietnia 1996 r. w sprawie zdefiniowania małych i średnich przedsiębiorstw.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu