BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doleba Eugeniusz, Kos Barbara
Title
Droga jako jeden z czynników decydujących o bezpieczeństwie przewozu materiałów niebezpiecznych
The Road as One of the Factors Determining Safety of Dangerous Cargo Transportation
Source
Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1997, nr 143, s. 21-28
Keyword
Transport ładunków niebezpiecznych, Transport samochodowy, Bezpieczeństwo ekologiczne, Ruch drogowy, Drogi publiczne
Hazardous cargo transport, Motor transport, Environmental security, Road traffic, Highway road
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano podstawowe elementy sieci dróg warunkujące bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz kryteria oceny z punktu widzenia ich bezpieczeństwa dla przewozu materiałów niebezpiecznych. Zdaniem autorów, spełnienie wymagań w zakresie sposobu zachowania się na drodze w czasie przewozu materiałów niebezpiecznych oraz wybór odpowiedniej trasy decydują w dużym stopniu o bezpieczeństwie ich przewozu. Przewozy te w prawidłowym ich przebiegu nie są bardziej szkodliwe dla otoczenia od innych przewożonych ładunków.

The paper presents various kinds of road classification including the main road elements conditioning traffic safety along with the main reasons for road accidents. The significance of deciding on a suitable route for the transport of dangerous cargo has been indicated, as well as obeying traffic regulations because of the scale of threat to the environment in the case of collision or an accident during transportation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu