BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław
Title
Trendy rozwojowe w sektorze agrobiznesu w Unii Europejskiej
Development Trends in the Agrobusiness Sector of the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 2, s. 7-11, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Agrobiznes, Rynek żywności, Handel artykułami żywnościowymi, Konkurencyjność handlowa
Agrobusiness, Food market, Food trade, Trade competitiveness
Note
synopsis, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autor przeanalizował ogólne trendy i strategie rozwoju agrobiznesu, zwracając uwagę na handel i dystrybucję żywności. Omówił także kwestię koncentracji i umiędzynarodowienia systemu wytwarzania i dystrybucji żywności oraz wzrost roli i konkurencyjności korporacji wielonarodowych.

The article presents the analysis of general trends and strategies in agribusiness development with special attention to food retailing and distribution. The Author points out especially the concentration and internationalization in food processing and retailing and strengthening the competitiveness of multinational companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. (2000): Konkurencyjność w systemie gospodarki żywnościowej krajów Unii Europejskiej. [W:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacją. Wyd. SGH, Warszawa 1999.
  2. Adamowicz M. (1999): Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. ZER Nr 2-3/1999.
  3. Agra Europe (1997): European Food & Drink Markets, London.
  4. Agrodata (1998): Structures, performances et strategies des groupes agro-alimentaires multinationaux. CIHEAM.
  5. Eurostat (1997): Retailing in the E.E.A.
  6. Eurostat (1997a): Panorama de l'industrie europeene, Bruxelles.
  7. European Commission (1997): The single Market Review: subseries II: impact on services distribution - European Distribution. Vol. 4.
  8. European Commission (1997a): The single Market Review: subseries II: impact on manufacturing, volume 7 Processed foodstuffs.
  9. The European Agro-Food System and the Challenge of Global Competition (1999). ISMEA, Roma.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu