BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cenin Mieczysław
Title
Istota i przemiany pracy ludzkiej oraz ich implikacje
The Nature and Transformations in Human Labour: Their Implications
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 69-81, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Filozofia pracy, Psychologia pracy, Psychologia jednostki
Philosophy of work, Industrial psychology, Individual psychology
Note
summ.
Abstract
Zdefiniowano pojęcie pracy i istotę pracy ludzkiej oraz ekonomiczne i psychologiczne implikacje tejże pracy dla współczesnego zarządzania. Przedstawiono też kilka propozycji zapobiegania negatywnym konsekwencjom i budowania lepszej przyszłości dla skutecznego działania polityków, ekonomistów, prawników i kadry zarządzającej.

The author describes multiple phenomena observable in the area of human labour. Many implications of continuing and aggregating trends in social and economic disproportions are named. None the less the author submits a few ideas on how to oppose to some negative consequences and build better future for politics, management, juristiction and private life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzozowski S., Idee. Wstęp do dojrzałości dziejowej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990.
  2. Cenin M., Z zagadnień psychologii inżynieryjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
  3. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN (Internet).
  4. Kohn M. L., Schooler C. S., Praca a osobowość. Studium współzależności, Warszawa 1986.
  5. Korten D., Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Stowarzyszenie „Obywatel", Łódź 2002.
  6. Majewski E., Nauka o cywilizacji t. 3, Nakładem Księgarni E. Wende i S-ka, Warszawa 1914.
  7. Słowiński Z., Historia świadomości, http://www.zb.eco.pl; republika/toporzel.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu