BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figura Janusz, Fuchs Dariusz
Title
Wybrane zagadnienia ubezpieczeń w transporcie i spedycji
Selected Problems of Insurance in Transport and Forwarding
Source
Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1997, nr 143, s. 61-70
Keyword
Ubezpieczenia transportowe, Ubezpieczenia międzynarodowe, Transport międzynarodowy, Spedycja międzynarodowa, Stowarzyszenie Polski z WE
Transport insurance, International insurance, International transport, International shipping, Poland's Association with the EC
Note
summ.
Abstract
Opracowanie ma na celu omówienie aspektów prawno-ekonomicznych umowy ubezpieczenia w kontekście działalności przewozowej i spedycyjnej. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania polskiego prawa ubezpieczeniowego w omawianym zakresie do regulacji Unii Europejskiej.

The article presents implications of insurance activity for such a neuralgic sphere of services as transport and forwarding. Through discussing specified aspects of an insurance agreement (mutuality feature), as well as its contents (reservation in favour of the third person), attention is drawn to the importance of insurance and standards that insurance services should fulfil. In this context legal protection that a subject entering into a transport contract with a freighter should process, is significant. Concrete conditions result for instance, from regulations of the insurance activity in transborder insurance act, which is especially important in the proces of harmonizing the Polish legal regulations with those of the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu