BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiłatow Iwan, Iwut Roman, Mołokowicz Andrej
Title
Działalność przedsiębiorstw transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarczej na Białorusi
The Activity of Automobile Transport Companies in the Conditions of Economic Transformation in Bielarus
Source
Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1997, nr 143, s. 71-77
Keyword
Transport samochodowy, Polityka transportowa, Przedsiębiorstwo transportowe, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Motor transport, Transport policy, Transport company, Systemic transformation
Note
summ.
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
W artykule przedstawiono doświadczenia pracy przedsiębiorstw transportowych Białorusi po przejściu na pełne samofinansowanie i rozrachunek gospodarczy. Sens nowego systemu gospodarowania sprowadza się do zwiększenia roli pięcioletnich planów rozwoju ekonomicznego i społecznego, szerokiego wykorzystania systemu normatywów ekonomicznych oraz wzmocnienia oddziaływania wewnątrzzakładowego rozrachunku gospodarczego na wzrost aktywności gospodarczej pracowników w celu uzyskania wysokich końcowych rezultatów pracy.

Transport restructuring during economic transformation in Bielarus constitutes an important element of economic functioning of life in general in this country. The article shows which transformation patterns are taken into consideration in order to maintain transport service continuity in the still largely centralized economy on the one hand, and, on the other hand, to release economic background of making transport decisions on a wider scale than it has been done so far. In the course of discussion special attention was drawn to transformation directions as well as the effectiveness and return on restructuring outlay. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu